jueves, abril 30, 2009

1 MAIO: 'Frente a la crisis: empleo, inversión pública y protección social'


DENDE CCOO FACEMOS UN CHAMAMENTO A TODOS OS TRABALLADORES E TRABALLADORAS Á PARTICIPACIÓN NOS ACTOS DO 1º DE MAIO

Neste ano, cunha crise económica que está a causar o maior número de parados e paradas dende fai máis dunha década é máis importante que nunca a participación nos actos do 1º de maio que se van celebrar ao longo de toda a xeografía galega.

Este 1º de maio ten un valor simbólico especial. Esiximos medidas que eviten que os traballadores e traballadoras paguen a crise, pois non somos nós os culpables da mesma. Denunciamos as pretensións da patronal que sen ningún escrúpulo aproveitan a situación para solicitar o abaratamento do despido e advertimos da quebra do diálogo social se algunha medida nese sentido fose aceptada polo goberno.

Achegamos o manifesto conxunto CCOO – UGT, o manifesto de CCOO e mais información sobre as manifestacións en toda Galicia cos horarios e puntos de partida.

Actos do 1º maio de 2009 na Coruña:

CCOO e UGT conxuntamente participaremos non seguintes actos:
10:00 horas: terá lugar a ofrenda floral no cemiterio municipal de San Amaro.
12:00 horas: saída da manifestación dende a Praza da Palloza ata a Delegación do Goberno.


Ferrol:
Ás 12 horas desde a Praza do Inferniño
Santiago de Compostela:
Ás 12:30 horas desde Praza das Praterías
Viveiro:
Ás 12 horas desde o edificio sindical
Lugo:
Ás 12 horas desde o edificio sindical
Ourense:
Ás 12:30 horas desde o Pavillón dos Remedios
Vilagarcía de Arousa:
Ás 12 horas desde a Praza da Ravella
Pontevedra:
Ás 12 horas desde a Praza da Peregrina

Manifestación central: Vigo
Partirá ás 11:30 horas do cruzamento da Vía Norte con Urzáiz

ESTE ANO, MAIS QUE NUNCA… ¡¡PARTICIPA!! ¡¡MOBILÍZATE!!

Etiquetas:


viernes, abril 24, 2009

COMUNICADO SOBRE EL SERVICIO INFORMÁTICO DE LA UDC


Desde enero de 2009 venimos observando una proliferación de contratos con cargo a proyectos y becas de colaboración en la Universidad de A Coruña, todas esta contrataciones están creando una “segunda plantilla” que conducen a una evidente precariedad laboral y que además oculta carencias evidentes en la gestión de la UDC. Nos parece que la Universidad quiere solucionar algunos de sus problemas recurriendo a personal de “bajo coste”.

De esta situación hemos encontrado un ejemplo especialmente preocupante en el Servicio Informático.

Movimientos arbitrarios de personal tanto en sus funciones como en su ubicación, un Consejo de dirección creado y que no funciona (deducimos que no se quiere hacer funcionar), un plan de formación inexistente, la no cobertura de plazas vacantes o de bajas, contratación sistemática de empresas externas para el desarrollo de trabajos, un concurso de traslados que no se ejecuta, personal al parecer freelance, etc… en resumen la falta de organización, mala gestión y poco criterio que la Universidad ha mostrado en esta área ha provocado una situación especialmente grave.

Todo esto causa un evidente malestar de la comunidad universitaria con respecto al Servicio informático, el último claustro se convirtió casi en un monográfico sobre este servicio, muchos usuarios se quejan de los constantes fallos y problemas que el mal funcionamiento de este servicio les originan, y en muchos casos no les falta razón.

Frente a este problema y para “tapar” estas carencias la Universidad parece haber encontrado las soluciones:

Primero: Contratación de becarios (la totalidad de las aulas NET de la UDC son mantenidas por becarios) o personal fuera de RPT: personal con cargo a proyectos, programa Labora, … en la mayor parte de los casos esas personas realizan tareas propias de PAS, y esto es denunciable.

Segundo: Externalización de muchas de las tareas que se tendrían que desarrollar en el mismo servicio: compra de software, consultorías, reparación de hardware,… cada vez que aparece una necesidad aparece una empresa para solucionarla. En algunos casos estas empresas llegan a ocupar el espacio que “desalojan” PAS cambiados de ubicación. ¿está valorando la universidad externalizar también la plantilla actual? ¿o declararla a extinguir?, ¿se acuerda el Rector de los compromisos de su programa electoral?.

Tercero: Plan de formación, son ya muchos años sin formación y ahora a mitad de año nos enteramos de que los cursos para este año son: pocos, en horario de tarde, y que en concreto parecen haberse olvidado del grupo 3. La Universidad cree que con estos cursos chapuceros ya soluciona la formación de todo un colectivo.

Desde C.C.O.O. os manifestamos nuestra preocupación por estos temas. La negociación, ya muy avanzada, del Convenio Colectivo por su importancia y urgencia quizá ha provocado que nos olvidemos de estos asuntos, por ello llevaremos toda esta problemática a las próximas reuniones de dicho comité para que se evalúen que posibles acciones o reclamaciones se pueden realizar delante de la Institución o autoridad competente.

Si conocéis otras carencias, deficiencias o problemas que creáis que afectan a nuestro servicio no dejéis de comunicarlas, tenemos varios compañeros en el comité de diferentes sindicatos.

Un saludo. Os mantendremos informados.

SECCIÓN SINDICAL DE C.C.O.O. DE LA UDC.

Etiquetas:


28 DE ABRIL, XORNADA MUNDIAL POLA SAÚDE E A SEGURIDADE NO TRABALLO: TEMOS MOTIVOSA Coruña: ás 12.00 H. concentración diante das oficinas da confederación de empresarios, na Praza Luis Seoane (Edificio Administrativo de Monelos).

Durante o ano pasado, no estado español perderon a vida 831 persoas en accidentes de traballo.

MANIFESTO CONXUNTO CCOO - UGT (estracto)

Neste 28 de abril, Día Internacional da Saúde e Seguridade no Traballo, a iniciativa da Confederación Internacional Sindical, conmemoramos a 14ª Xornada Internacional en recordo das vítimas do traballo. No 2008 son 72 os falecidos no traballo en Galicia, a este mal dato debemos engadir a infradeclaración de enfermidades profesionais.

Denunciamos con todas as nosas forzas a insostible actitude de negar o recoñecemento das enfermidades profesionais e outros danos derivados do traballo que protagonizan os competentes en declarar. Responsabilizamos diso ás mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da seguridade social, como iniciadoras do proceso e ás distintas administracións públicas, que non exercen adecuadamente o seu control. Esiximos, hoxe e sempre, un cambio nas políticas que leve a recoñecer, protexer e previr os danos derivados do traballo en todas as súas facetas.

A crise e as súas consecuencias, golpéannos en todas direccións, especialmente en forma de empeoramento das condicións de traballo e tamén no retroceso das actividades e recursos que as empresas dedican á prevención de riscos laborais. Dá a impresión de que a prevención era unha concesión propia dos anos de bonanza económica pero que cando a situación económica non vén de face, hai que eliminar ou restrinxir. Corremos, xa que logo, o risco de perder en pouco tempo gran parte do avanzado nos últimos anos nunha materia tan esencial como é a protección da nosa seguridade e saúde.

A Patronal considera que a saúde laboral xa non é cousa de todos, nin constitúe unha prioridade social e política. Vena como unha imposición doutro tempo, que non puideron evitar, e que agora teñen a oportunidade de eliminar. Non falan de enfermidades senón de absentismo e fraude; non falan de prevención de riscos senón de custos económicos; as leis e normativas son limitacións que comprometen a competitividade e as cotizacións sociais, impostos onerosos que lles dificulta a supervivencia. Esa é a súa concepción da saúde e a seguridade no traballo.

Fronte a esta actitude, os sindicatos actuaremos en xustiza mediante a denuncia, a mobilización e a presión sostida en todos os niveis: a empresa, o sector e a sociedade. Trátase de explicar o que nos xogamos e o que defendemos: non estamos dispostos a retroceder o avanzado desde a entrada en vigor da Lei de Prevención de Riscos Laborais; non aceptamos que a Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2007-2012, e que ó Plan Estratéxico de Prevención de Riscos Laborais en Galicia 2006-2010, sexan papel mollado, e por iso esixímoslles aos Gobernos e aos empresarios que os cumpran en todo o seu contido. Prioritariamente, desenvolvendo a figura dos axentes territoriais e sectoriais de prevención, e na posta en marcha do Observatorio de accidentabilidade en Galicia, pezas craves para avanzar no cumprimento da lei nas empresas que carecen de representación dos traballadores, e para ter coñecemento das causas reais dos A.T e das E.P.

O 28 de abril é polo tanto un día de mobilización e de recordo, pero tamén de reafirmación sindical no noso compromiso público para coa defensa e protección da saúde no traballo, o máis prezado que temos e o que non podemos perder.

Dende UGT-Galicia e o S.N. de CCOO de Galicia animamos ás nosas respectivas organizacións, traballadores/as e a cidadanía Galega en xeral á realización de actos unitarios, manifestacións, concentracións ou calquera outra forma de reivindicación nas que denuncien a falta de medidas de seguridade e saúde no traballo que sufrimos os traballadores e traballadoras no noso país.

Etiquetas:


martes, abril 21, 2009

AS BASES PERMANENTES NOS CONCURSOS DE PAS FUNCIONARIOS
Conseguir nos concursos unha valoración de méritos estable e publicada na web como garantía de permanencia, é un dos obxectivos da nosa sección sindical desde sempre, tal e como manifestamos en numerosas ocasións, así como no noso programa electoral. A publicación dunhas bases estables permite aos funcionarios a posibilidade de proxectar no tempo a súa carreira profesional sabendo de antemán as valoracións e, ao mesmo tempo, evita posibles manipulacións oportunistas que favorezan intereses de persoas o colectivos concretos segundo a conxuntura política.

Para conseguir definitivamente este obxectivo é preciso redactar unhas bases permanentes que, respectando ao máximo posible as bases da última convocatoria, estean en consonancia co modelo de universidade que requiren os novos tempos.

- Impulsando a formación como principal ferramenta para a reciclaxe profesional do PAS, mellora de competencias e ampliación de coñecementos, incorporando un factor de temporalidade na puntuación dos cursos.

- Incluíndo na valoración de méritos as novas titulacións académicas derivadas da integración no EEES así como segundas titulacións que as/os traballadoras/es posúan.

- Valorando a aprendizaxe de linguas estranxeiras.

- Despenalizando na valoración da antigüidade a mobilidade entre as universidades (como mínimo entre as universidades galegas)

Proposta de CC.OO:

Conservar as bases da última convocatoria, con excepción dos apartados de: formación, lingua e antigüidade, para os que vos achegamos as seguintes propostas de mellora.

FORMACIÓN ESPECÍFICA

a) Cursos realizados nos 5 anos anteriores a data da publicación do concurso :

- 0,004 puntos por hora en cursos con diploma de asistencia
- 0,008 puntos por hora en cursos con diploma de aproveitamento

b) Cursos realizados con anterioridade:

-0,001 puntos por hora en cursos con diploma de asistencia
-0,002 puntos por hora en cursos con diploma de aproveitamento

Motivacións:

Incentivar aos funcionarios a continuar a súa formación, primando os cursos realizados nos últimos 5 anos, co fin de impulsar a reciclaxe profesional, ampliación de coñecementos e mellora de competencias.


TITULACIÓNS

Engadir ao baremo actual:

Grao: 0,75 puntos

Máster: 0,15 puntos sobre a titulación de acceso ao máster

2ª titulación: 0,10 puntos, sempre e cando a 2ª titulación sexa de igual nivel que a primeira.
Motivacións:

Incluír as novas titulacións universitarias e completar o actual apartado valorando tamén as segundas titulacións, como parte do proceso formativo do funcionario, fomentando así a aprendizaxe ao longo da vida.

LÍNGUAS

Lingua galega:

CELGA 3 ou curso de iniciación: 0,25 puntos
CELGA 4 ou curso de perfeccionamento:0,50 puntos
CELGA 5: 0,75 puntos
Linguaxe administrativo nivel medio: 1 punto
Linguaxe administrativo nivel superior: 1,50 puntos

Linguas estranxeiras:

Nivel básico: 0,15 puntos
Nivel intermedio: 0,25 puntos
Nivel avanzado: 0,50 puntos

Motivacións:

Ademais da valoración especial do coñecemento da lingua galega como lingua propia, introducir a puntuación no coñecemento de linguas estranxeiras, aspecto fundamental do EEES.A valoración das linguas estranxeiras farese segundo a nova estrutura da ensinanza destas aprobado polo Consello de Europa coas correspondentes validacións dos títulos anteriores.
Os diplomas ou títulos que se puntuarán serán os expedidos por centros oficiais (EOI, Centro de linguas da UDC, etc…)

ANTIGUIDADE
Servizos prestados noutras universidades (mínimo nas galegas): 0,20 puntos por ano.

Motivacións:

-Coherencia coas políticas de promoción da mobilidade dos funcionarios

-Reciprocidade: as outras universidades galegas que non priman a antigüidade na universidade de orixe.

A nosa proposta inclúe que estas bases permanentes se poñan en coñecemento de todas e todos en canto se aproben para que, como diciamos, as/os traballadoras/es teñan tempo de formarse e renovar cadanseu currículo. Así pois, non entrarían aínda en vigor para o vindeiro concurso, no que se seguirían coas bases actuais.

Etiquetas:


lunes, abril 20, 2009

Publicado en los medios sobre las manifestaciones del EBEP celebradas el pasado 15 de abril
ABC Córdoba
Los sindicatos protestan por la «inoperancia» de Salgado con su estatuto

ROLDÁN SERRANO
UGT, CC.OO. y CSIF se concentraron ayer frente a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba para exigir que se lleve a cabo el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado hace dos años y que es «inoperante». El delegado de acción sindical de Csif en Córdoba, Rafael Herrera, lamentó que la norma -heredada de la etapa de la nueva vicepresidenta, Elena Salgado- no se aplica y anuncia más protestas,

EL CORREO (Bilbao)
Paro de funcionarios para pedir el desarrollo de su estatuto
16.04.2009 -

Protesta de los funcionarios, ayer en Bilbao./ JORDI ALEMANY
Miles de empleados públicos de toda España llevaron ayer a cabo el primer paro de una hora para exigir el desarrollo del Estatuto Básico, una normativa aprobada hace dos años para los trabajadores de las administraciones.
Los sindicatos presentes en la mesa de negociación en Madrid, CC OO, UGT y CSI-CSIF, se concentraron ante la subdelegación del Gobierno en Bilbao y anunciaron nuevas movilizaciones si no prosperan sus demandas. La vicepresidenta De la Vega se comprometió a desarrollar el estatuto del empleado.

EL COMERCIO
Gijón
16.04.09 - REDACCIÓN OVIEDO

Participantes en la concentración convocada ayer por los sindicatos CC OO, UGT y CSI-CSIF. / MARIO ROJAS

Alrededor de un centenar de funcionarios de la Administración autonómica, convocados por los sindicatos CC OO, UGT y CSI-CSIF, se concentraron ayer en Oviedo para exigir al Ejecutivo estatal el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, que fue aprobado en el Parlamento hace dos años y que debe regular condiciones básicas del régimen de trabajo de los funcionarios.
La de Oviedo fue una más de las convocatorias secundadas en todas las capitales de provincia de España por estas tres centrales. Los concentrados estuvieron durante unos cuarenta minutos frente a la Delegación del Gobierno.
CC OO, UGT y CSI-CSIF recordaron que la concreción de esta normativa incluye aspectos como la jubilación parcial anticipada, la movilidad, la prevención de riesgos laborales o, lo más importante para ellos, el desarrollo de la carrera profesional, algo que, según los sindicatos, se está elaborando en Asturias sin «sustento normativo». Por este motivo, exigen que comience el desarrollo del Estatuto Básico y que éste sirva de referencia para el restos de estatutos autonómicos.

Valencia - Las Provincias

Fernández de la Vega promete desarrollar el Estatuto del Empleado público

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado hace dos años, y que su antecesora en esta responsabilidad, Elena Salgado, dejó aparcado durante su paso por el Ministerio de Administraciones Públicas. El compromiso de la representante del Ejecutivo se produce tras la concentración de miles de delegados de UGT, CC. OO. y CSIF llevada a cabo este miércoles ante las delegaciones del Gobierno de las principales capitales de provincia. "Los trabajadores nos sentimos abandonados y reclamamos la nueva regulación de nuestras condiciones laborales", argumentaron los sindicatos.Desde Presidencia se informó que Fernández de la Vega había contactado con las organizaciones del área pública de las tres centrales sindicales para solicitarles "paciencia".Les recordó que la delicada situación del país obliga a establecer otras prioridades, como frenar el aumento del paro, a la vez que recordó que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido públicamente en varias ocasiones en el desarrollo del Estatuto. "No vamos a evitar esfuerzos en su puesta en marcha. Contamos con los trabajadores y estamos interesados en desarrollar el diálogo social también en la administración", comentó un portavoz.Miles de funcionarios se manifestaron ayer frente a las dependencias de la Administración central de todo el país para demandar el desarrollo de su estatuto. En Valencia, varios centenares de personas se concentraron frente a la Delegación de Gobierno de la Comunitat y presentaron sus reclamaciones.

Murcia - La Verdad
Fernández de la Vega impulsará el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público
16.04.09 - E. G. COLPISA. MADRID


La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado hace dos años y que su antecesora en esta responsabilidad, Elena Salgado, dejó aparcado durante su paso por el Ministerio de Administraciones Públicas. El compromiso de la representante del Ejecutivo se produjo tras la concentración de miles de delegados de UGT, CC OO y CSIF ante las delegaciones del Gobierno de las capitales de provincia, realizada ayer. «Los trabajadores nos sentimos abandonados y reclamamos la nueva regulación de nuestras condiciones laborales», argumentaron los sindicatos.
Desde Presidencia se informó de que Fernández de la Vega había hablado con las organizaciones del área pública de las tres centrales para solicitar «paciencia». Recordó que la delicada situación del país obliga a establecer otras prioridades, pero aseguró estar interesada en el desarrollo del Estatuto.

El Norte de Castilla

Fernández de la Vega impulsará el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado hace dos años y que su antecesora en esta responsabilidad, Elena Salgado, dejó aparcado durante su paso por el Ministerio de Administraciones Públicas. El compromiso de la representante del Ejecutivo se produjo tras la concentración de miles de delegados de UGT, CC. OO. y CSIF ante las delegaciones del Gobierno de las capitales de provincia, realizada ayer. «Los trabajadores nos sentimos abandonados y reclamamos la nueva regulación de nuestras condiciones laborales», argumentaron los sindicatos.
Desde Presidencia se informó de que Fernández de la Vega había hablado con las organizaciones del área pública de las tres centrales para solicitar «paciencia». Recordó que la delicada situación del país obliga a establecer otras prioridades, pero aseguró estar interesada en el desarrollo del Estatuto.


DIARIO SUR
Fernández de la Vega impulsará el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público
16.04.09 - E. G. COLPISA. MADRID

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado hace dos años y que su antecesora en esta responsabilidad, Elena Salgado, dejó aparcado durante su paso por el Ministerio de Administraciones Públicas. El compromiso de la representante del Ejecutivo se produjo tras la concentración de miles de delegados de UGT, CC OO y CSIF ante las delegaciones del Gobierno de las capitales de provincia, realizada ayer. «Los trabajadores nos sentimos abandonados y reclamamos la nueva regulación de nuestras condiciones laborales», argumentaron los sindicatos.
Desde Presidencia se informó de que Fernández de la Vega había hablado con las organizaciones del área pública de las tres centrales para solicitar «paciencia». Recordó que la delicada situación del país obliga a establecer otras prioridades, pero aseguró estar interesada en el desarrollo del Estatuto.

CANARIAS 7
Los empleados públicos se movilizan ante "bloqueo" en Estatuto Básico
Madrid
Los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF acusan al Gobierno de bloquear el desarrollo del Estatuto Básico de la Función Pública y se movilizarán mañana en toda España para exigir que se retome el diálogo social de los empleados públicos y que la Ley promulgada hace dos años "no quede en agua de borrajas". Así lo aseguraron hoy los representantes sindicales de los servicios públicos y de la ciudadanía de UGT y de CCOO, Julio Lacuerda y Miguel Segarra, y el presidente nacional de CSI-CSIF, Domingo Fernández, quienes amenazaron con convocar una gran manifestación en Madrid en junio si no se avanza en la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos. El dirigente de UGT Julio Lacuerda lamentó que durante dos años "no se haya movido una coma" para desarrollar el Estatuto Básico de la Función Pública y denunció que haya un "pacto tácito" en el Gobierno "para no meterse en charcos", con la excusa de los costes que puede conllevar el desarrollo de esta ley ante la crisis económica. Lacuerda estimó que es el momento "oportuno" para reactivar las negociaciones en la Mesa General de las Administraciones Públicas después de que la gestión de la Función Pública pase a depender de la vicepresidencia primera del Gobierno y deje de formar parte de las tareas del Ministerio de Administraciones Públicas. No obstante lamentó que este cambio pueda ralentizar el diálogo social en este colectivo y pidió que De la Vega acelere la convocatoria de una reunión con los sindicatos. Asimismo, criticó la "inactividad" de la ministra saliente de la cartera de Administraciones Públicas, Elena Salgado, que no acordó "nada nuevo" desde que Jordi Sevilla fuera el anterior titular de ese ministerio. Según el secretario de organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Miguel Segarra, el desarrollo del Estatuto Básico es fundamental para ofrecer unos servicios públicos de calidad en momentos de crisis. Segarra exigió al Gobierno pactar "la estructura" del desarrollo del Estatuto y unos criterios "mínimos" en temas como la Sanidad o la Educación, o en el acceso a la carrera y la promoción profesional. Los funcionarios y trabajadores públicos se concentrarán mañana al mediodía, durante una hora, frente a todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de todas las Comunidades Autónomas, y en algunas ciudades las movilizaciones irán acompañadas también de manifestaciones. En Madrid, la concentración tendrá lugar frente al Ministerio de Administraciones Públicas, tal como había sido convocada antes de la reciente remodelación del Gobierno. Los tres portavoces sindicales indicaron también la necesidad de impulsar el diálogo social en la Función Pública para tratar otros temas como el incremento salarial básico de los funcionarios, que estimaron que este año "vendrá con una previsión de inflación que será baja".

HOY
Badajoz

Fernández de la Vega impulsará el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado hace dos años y que su antecesora en esta responsabilidad, Elena Salgado, dejó aparcado durante su paso por el Ministerio de Administraciones Públicas. El compromiso de la representante del Ejecutivo se produjo tras la concentración de miles de delegados de UGT, CC OO y CSIF ante las delegaciones del Gobierno de las capitales de provincia, realizada ayer. «Los trabajadores nos sentimos abandonados y reclamamos la nueva regulación de nuestras condiciones laborales», argumentaron los sindicatos.Desde Presidencia se informó de que Fernández de la Vega había hablado con las organizaciones del área pública de las tres centrales para solicitar «paciencia». Recordó que la delicada situación del país obliga a establecer otras prioridades, pero aseguró estar interesada en el desarrollo del Estatuto.

Etiquetas:


Manifestación el domingo 19 de abril por el empleo y contra la crisis

Toxo y Méndez encabezarán la manifestación contra la crisis de este domingo en Madrid

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, encabezarán la manifestación contra la crisis convocada por los sindicatos para este domingo en Madrid, bajo el lema "Frente a la crisis y el abuso empresarial, empleo y protección social".

La manifestación, que partirá desde la Plaza de Neptuno a las 12.00 horas y terminará en Sol, forma parte de la campaña a favor del empleo y la protección social frente a la crisis, que están desarrollando CCOO y UGT.
Javier López, secretario general de CCOO de Madrid ha señalado que el objetivo de la movilización es que se afronte "de otra manera" la salida a la crisis económica, y, durante la presentación en rueda de prensa de la convocatoria, ha enumerado los tres ejes principales del plan de choque contra la crisis presentado por los sindicatos: la creación de una Renta Activa Madrileña, la puesta en marcha de instrumentos de financiación para las familias y el reforzamiento de la Renta Mínima de Inserción. Estas medidas van dirigidas a las aproximadamente 130.000 personas que están en paro y que han agotado las prestaciones y subsidios por desempleo.

Etiquetas:


jueves, abril 16, 2009

Los sindicatos exigen el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)


UGT, CCOO y CSI-CSIF explicarán sus posiciones ante las movilizaciones que bajo el lema "Por el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público" se realizarán el 15 de abril

14-04-2009 - A pesar de las demandas que las organizaciones sindicales han expresado al respecto, el ejecutivo ha soslayado durante los dos últimos años el desarrollo de un texto tan importante como el Estatuto Básico del Empleado Público.Por este motivo UGT, CCOO y CSI-CSIF han acordado realizar movilizaciones el 15 de abril, que se llevarán a efecto en cada Comunidad Autónoma mediante concentraciones de delegados.Con el propósito de explicar las causas de esta reivindicación, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Julio Lacuerda; el secretario de Organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, Miguel Segarra (CCOO); el presidente nacional de CSI-CSIF, Domingo Fernández Veiguela, y el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Pepe Campos, comparecerán ante los medios en una rueda de prensa que tendrá lugar mañana día 14 de abril, alas 11.00h en la sede de UGT en Avenida de América, 25 (5ª planta).

Etiquetas:


martes, abril 14, 2009

La Federación de Enseñanza saluda la vuelta al Ministerio de Educación de las competencias universitarias


CC.OO. plantea al nuevo ministro incrementar la inversión en educación y formación como la mejor salida de la crisis

El sindicato exige reanudar el diálogo social con el ministerio, retomar las negociaciones pendientes de los estatutos y abordar con rigor un Pacto Social por la Educación.

13-04-2009 - Ante el cambio de titular en el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, anunciado por el presidente del Gobierno, la Federación de Enseñanza de CC.OO., como sindicato más representativo en el sector educativo, expresa su respeto por esta decisión y aplaude satisfactoriamente la vuelta de competencias de las enseñanzas universitarias a este ministerio.
En este sentido, José Campos, secretario general de la FECCOO manifiesta:”También esperamos que el nuevo titular del MEPSYD refuerce el proceso negociador con los representantes legítimos de los profesionales de la educación. La experiencia nos demuestra que la calidad educativa que todos deseamos para el servicio público de la enseñanza pasa por el diálogo y la negociación con quienes tienen que aplicarla en el día a día de su trabajo en los centros”

En otro orden de cosas, CC.OO. demanda el reinicio del diálogo social para abordar las cuestiones pendientes que no se resolvieron con el anterior equipo, como es el Estatuto Docente, la aplicación de aquellos aspectos de la LOE que todavía no se han puesto en marcha, la financiación de la Educación Infantil, especialmente el tramo de 0 a 3 años y el desarrollo de la Formación Profesional, no sólo para atajar la curva ascendente de las tasas de abandono escolar prematuro por parte de nuestros jóvenes sino para mejorar la cualificación de los trabajadores y trabajadoras en un contexto de crisis estructural de nuestro aparato productivo.

Es importante ofertar una FP con distintas modalidades para que los trabajadores y estudiantes puedan conciliar la formación con el trabajo o con otra actividad, garantizando así el derecho a la formación a lo largo de la vida a todos los trabajadores.
Asimismo es urgente cerrar lo antes posible la negociación del Estatuto Docente a fin de alcanzar un acuerdo entre la Administración, comunidades autónomas y los representantes del profesorado que permita satisfacer una de las reivindicaciones históricas del sector, así como el Estatuto del PDI, actualmente en proceso de negociación.
Por otro lado, CC.OO. exige al nuevo titular del Ministerio de Educación que cite a las organizaciones sociales y educativas que vienen mostrando su compromiso de llegar a un Pacto Social por la Educación y que mantenga la línea de acuerdos laborales alcanzados en otras etapas.
Desde CC.OO. deseamos lo mejor al nuevo ministro, al que ofrecemos nuestra lealtad, apoyo y colaboración en la búsqueda de soluciones ante los retos que plantea nuestro sistema educativo.
”Es el momento –concluye José Campos- del dialogo entre todos, del acuerdo y de la negociación. Es el momento de mejorar las cuestiones pendientes de nuestro sistema educativo: la financiación, la convivencia en los centros, la calidad y la equidad, los servicios educativos, las condiciones laborales, etc Por ello, exigimos al nuevo Ministro de Educación una reunión urgente con todas las organizaciones representativas de nuestra comunidad educativa que manifiesten la voluntad de apoyar un Pacto Social por la Educación. ”

“CC.OO. no pretende de ninguna manera que prevalezcan sus posiciones sindicales y políticas con respecto a la educación, que ya tiene hechas públicas muy repetidas veces. Lo que perseguimos es el consenso y el acuerdo social más amplio posible en el que queden recogidos unos compromisos firmes y duraderos que todas las partes que lo suscriban defiendan y que queden recogidas en dicho Pacto por la Educación.

Por último, José Campos exige en una apuesta decidida por parte de las administraciones en invertir más en educación, formación e innovación como únicas vías para poder salir de la crisis actual y construir un modelo productivo más justo y sostenible.

CCOO Enseñanza

Etiquetas:


jueves, abril 02, 2009

SOBRE A MOBILIDADE DOS FUNCIONARIOS


A mobilidade dos funcionarios é un dereito que que xa se recollía na Lei 30/84, e que é recoñecido expresamente para o persoal das universidades no artigo 76 bis.2 da LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, pola que se modifica a Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades:

“2. Las universidades promoverán las condiciones para que el personal de administración y servicios pueda desempeñar sus funciones en universidades distintas de la de origen. A tal fin, podrán formalizarse convenios entre las universidades o con otras Administraciones públicas que garanticen el derecho a la movilidad de su respectivo personal bajo el principio de reciprocidad.”

Nas tres universidades galegas contamos con traballadores que se desprazan a diario distancias importantes, ou ben teñen que sacrificar a súa vida persoal e familiar, á parte da súa economía, para fixar unha segunda residencia.

Para solucionar este problema negociouse o “acordo de mobilidade” actualmente en vigor, pero na práctica móstrase totalmente inoperativo (a única mobilidade de traballadores que houbo foi á marxe deste acordo e cun procedemento extraordinario)

Proposta de CC.OO:

Establecer un novo acordo de mobilidade entre as tres universidades galegas, baseado en ofrecer as vacantes que resulten dos concursos internos de cada universidade ás outras dúas universidades galegas. Isto é o que ven funcionando noutras administracións do Estado que establecen convenios de mobilidade que conseguen os seus obxectivos de maneira precisa.

Etiquetas:


O DEREITO A REDUCCIÓN DE XORNADA PARA O COIDADO DUN FAMILIARO dereito á reducción de xornada ata un 50% con carácter retribuído para o coidado dun familiar por enfermidade moi grave, vén recollido ademais de na nosa normativa interna, na lexislación básica de carácter estatal como é o EBEP. Hai que engadir que este dereito foi ampliado recentemente na reforma da Lei da función pública de Galicia do seguinte xeito:

Art. 76.” 1. Concederanse permisos polas seguintes causas xustificadas:

k) Nos supostos de accidente ou enfermidade moi grave da ou do cónxuxe, parella en análoga relación de afectividade, familiares en primeiro grao, persoas acollidas ou familiares que convivan na mesma casa, e para atender ao seu coidado, o persoal funcionario terá dereito a un permiso retribuído cunha duración máxima de trinta días naturais. Cada accidente ou enfermidade xerará un único permiso, que, dentro da duración máxima de trinta días, se poderá utilizar de maneira separada ou acumulada.

l) Por ser preciso atender o coidado dun familiar de primeiro grao, o persoal funcionario terá dereito a solicitar unha redución de ata o 50% da xornada laboral, con carácter retribuído, por razóns de enfermidade moi grave e polo prazo máximo dun mes, prorrogable en circunstancias excepcionais e atendendo á extrema gravidade da enfermidade padecida, ata un período máximo de dous meses.
Se houbese máis dunha persoa titular deste dereito polo mesmo feito causante, o tempo de gozo desta redución poderase ratear entre elas, respectando, en todo caso, o prazo máximo dun mes ou, se é o caso, o de dous meses.”

As delegadas e delegados da sección sindical de CC.OO - PAS, tendo coñecemento de que a XERENCIA AÍNDA NON CONTESTOU a solicitude dunha compañeira do PAS pedindo esta reducción a primeiros de marzo de queremos manifestar públicamente a NOSA PROTESTA.

O feito de non constestar a solicitude implicada non é só unha falta de consideración inaceptable aos dereitos do PAS, senón que ten o agravante de deixar ao traballador en situación de indefensión, xa que non conta coa posibilidade de reclamación.

Proposta de CC.OO.:

Para evitar que estes feitos volvan a producirse e dada a urxencia destes casos, propoñemos que se introduzca na próxima reforma e ampliación da instrución o seguinte parágrafo:

“O prazo máximo de resolución da solicitude será de 5 días hábiles. De non ter constancia da resposta da xerencia, e sempre e cando se achegue xunto coa solicitude a documentación sanitaria acreditativa da circunstancia que xera o dereito coa correspondente cualificación de “enfermidade ou accidente moi grave”, enténdese que é silencio positivo e polo tanto se recoñece o dereito do traballador ou traballadora ao permiso.”

Etiquetas: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?