miércoles, junio 04, 2008

SECCION SINDICAL DA UDC.
ccoo@udc.es
Blog: http://www.ccooudc.blogspot.com/PROPOSTAS DE CC.OO. NA XUNTA DE PERSOAL

As delegadas de CC.OO. na Xunta de Persoal, presentaron para o seu debate na xuntanza do dia 9, as seguintes cuestións:

1.- Subasta de material descatalogado de mobiliario y equipamento.

Propoñemos que este material sexa subastado entre os membros da comunidade universitaria, tal e como se fai noutras universidades ou administracións.

Esto suporía que sen prexuizo para o interes público, solucionaría o problema de saturación dos depósitos e sería unha posibilidade de adquisición de material útil a un bo precio para os integrantes da Comunidade Universitaria.

2.- Complemento de productividade.

O desconto no complemento de productividade vinculado ao disfrute de dereitos, representa un estímulo negativo para o exercicio destes, carente de todo sentido. Tamén aquí é preciso traballar na dirección de utilizar criterios homoxéneos de tratamento do persoal laboral e funcionario.

A instrucción debería ser revisada en profundidade, pero moi particularmente nas seguintes cuestións:

-A penalización do exercicio dos dereitos derivados da maternidade, paternidade e a conciliación da vida laboral e familiar.

-A penalización negativa en tempo de formación.


As delegadas de CC.OO. seguiremos traballando arreo para defendermos aquelas cuestións que sexan útiles para o conxunto do funcionariado da UDC.

Comments: Publicar un comentario

Links to this post:

Crear un enlace<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?